Volba činnosti, svoboda, zodpovědnost, disciplína

V naší škole se děti neučí dle rozvrhu a klasických vyučovacích hodin. Pracují ve dvou blocích - dopoledním a odpoledním, mezi kterými je hodinu a půl přestávka na pobyt na zahradě a oběd (v případě příznivého počasí). Děti se mohou volně pohybovat po třídě, pracují samy nebo ve skupinkách, pokud s tím ostatní děti souhlasí.

Náš program je vytvořen tak, aby pomohl každému z našich dětí objevovat a rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. Respektujeme, že každé dítě je jedinečné. Víme, že  každé dítě se učí jiným tempem a že každé bude jinak postupovat  za použití stejné učební metody. Naše děti se učí, jak přemýšlet, pozorovat a řešit, ne memorizovat a rychle zapomenout. Učitelé děti povzbuzují, aby samy přemýšlely a aktivně se zapojily do vzdělávacího procesu.

Nezávislá svobodná volba činnosti spolu nese zodpovědnost spojenou s pravidly. Pravidla v ZŠ Perlička vychází z ohledů ke svobodě toho druhého a z ohledů na prostředí a pořádek. Pravidla stanovujeme společně s dětmi.  Svoboda dítěte nespočívá v tom, že je dítě ponecháno samo sobě nebo že nebude svou práci dokončovat. V takových případech našim dětem na cestě k vlastní nezávislosti, odpovědnosti a sebedisciplíně pomáhá učitel.

V ZŠ Perlička se děti učí spolu spolupracovat spíše než mezi sebou soutěžit. Děti objevují vlastní schopnosti, které jsou jim dány a rozvíjí si silný smysl pro nezávislost, sebedůvěru a sebedisciplínu. V prostředí, které dětem dává svobodu, aby procházely učivem dle svého tempa a snažily se porazit jen sebe sama, se děti rychle naučí nemít strach z toho, že udělají chybu. Mohou zkusit věci znovu beze obav, že jim bude někdo chyby vytýkat nebo že se zesměšní.