Průběh dne

V naší škole se děti neučí podle rozvrhu a klasických vyučovacích hodin. Pracují ve dvou blocích - dopoledním 8:30-11:30  a odpoledním 13:00- 15:30. V době od 11:30 do 13:00 chodí děti ven a na oběd. Během výukových bloků se děti mohou volně pohybovat po třídě, pracovat samy nebo se připojit k jiným dětem, pokud s tím souhlasí. Děti střídají aktivity náročnější na soustředění a aktivity méně náročné. Dle potřeby si samy dělají kratší přestávky, během kterých se mohou napít, zajít si na WC nebo si odpočinout v klidové zóně třídy.