Multikulturní duch - slavnosti

Do každodenního programu dětí jsou začleněny speciální dny regionálního, multikulturního, tradičního, náboženského a slavnostního rázu se speciálním slavnostním programem jak pro děti samotné, tak některé taktéž pro děti a jejich rodiče.

Slavnosti na daný školní rok se stanovují na celý rok na začátku školního roku.