Materiály a pomůcky 

Děti se nejefektivněji učí skrze přímou zkušenost a proces zkoumání a objevování. Ve svých studiích o vzdělávání dětí Dr. Maria Montessori uvádí, že většina dětí se neučí memorizováním toho, co jim řekl učitel nebo co si přečtou v textu, ale spíše skrze konkrétní zkušenost a přímý kontakt s prostředím. Děti potřebují objevovat a manipulovat se vším, co je zaujme. To vedlo Dr. Marii Montessori k tomu, že kladla důraz na důležitost učení se z konkrétních podnětů. 

Samotné učební pomůcky nejsou metoda, ale spíše prostředky, které využíváme, abychom dítě stimulovali k logické úvaze a touze po objevování. Pomůcky jsou jednoduché a motivující - každá je pečlivě vyvinuta tak, aby motivovala děti na dané úrovni a rozvíjela konkrétní schopnost a aby děti dovedla k abstrakci.