Plánování, hodnocení a sebehodnocení a domácí úkoly

JAK PROBÍHÁ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ V ZŠ PERLIČKA
 

 A/ sebehodnocení dítěte

Sebehodnocení se dítě učí postupně, verbálně i neverbálně, ústně i písemně, graficky, hledá si vlastní způsoby a vyjádření.

- sebehodnocení v oblastech práce, plánování, spolupráce atd. několikrát během týdne různými verbálními a neverbálními formami na elipse

- sebehodnocení po skončení práce s pomůckami, po splnění úkolu graficky v individuálním plánu

- ústní sebehodnocení  při individuálních konzultacích rodič- dítě- učitel

B/ hodnocení učitelem- zpětná vazba

Zpětná vazba učitele pojmenovává, co se dítěti  daří, co se nedaří, v čem je výzva, jak pokračovat, jakou cestou a jakými způsoby se vydat dále, co dále procvičovat a jak, jakou pomůckou navázat či si něco dále prohloubit.

- ústně několikrát týdně (způsob práce, spolupráce)

- práce na pomůcce, v učebnici,  na projektu- ústně zpětná vazba při a po práci s pomůckou- zapsáno také do individuálního plánu, při individuálních konzultacích, na vysvědčení

- práce v pracovních sešitech a pracovních listech- písemně do sešitu či listu po skončení úkolu v pracovním sešitě či listu

- každé čtvrtletí při individuálních konzultacích a vysvědčeních (způsob práce, spolupráce a práce s pomůckou, v učebnicích, na projektech)

- hodnocení ostatních při prezentaci projektu

DOMÁCÍ ÚKOLY

- domácí úkoly děti "nedostávají" - děti mají svůj plán nastavený tak, aby jej stihly ve škole. Pokud z nějakého důvodu plán nestíhá, nedodělanou práci si bere k dokončení domů. Vyjímku tvoří situace, kdy paní učitelka požádá dítě, aby si doma procvičilo nějaké konkrétní učivo.

- děti si zapisují po průběžné každodenní kontrole svého plánu případné domácí úkoly do individuálního plánu, které nestihly ve škole či si je potřebují procvičit