Vize ZŠ Perlička

1) PROJEVENÍ PRAVÉ PODSTATY

Chceme dětem pomoci poznat a objevit jejich pravou podstatu. Podstatu, která je duchovní povahy, která je čistá a vznešená. Z tohoto poznání pak pramení úcta k sobě a k ostatním, láska k sobě samému a všemu, co nás obklopuje a sebepoznání našeho nezměrného potenciálu.

2) POZITIVNÍ PŘÍSTUP, RADOST

Přejeme si,  aby děti vyzařovaly radost a měly pozitivní přístup k životu. Chceme jim vytvořit atmosféru lásky, která není ničím podmíněná (milujeme je proto, kým jsou ne proto, co dělají) a prostředím kde chyba je přítel a příležitost pro zlepšení.

3) VNITŘNÍ POTENCIÁL

Chceme, aby si děti uvědomily svůj vlastní vnitřní potenciál, své přirozené záliby, silné stránky, které budou dále prohlubovat a stránky na kterých je třeba pracovat, vše v kontextu snahy o znamenitost, bez posuzování, srovnávání a nálepkování

4) CTNOSTI

Vedeme děti k tomu,  aby rozvíjely dobré vlastnosti = ctnosti. Vlastnosti jako jsou láska, přátelství, laskavost, štědrost, respekt, spravedlnost, jednota a další, které povedou k formování silné morální identity.

5) ÚCTA A LÁSKA

Pomáháme dětem, aby rozvíjely úctu a lásku k sobě samotným a k ostatním lidem a k jejich práci.

6) SVOBODA

Chceme, aby si děti uvědomily, že jsou svobodné bytosti, které mají svobodu k rozhodování. Aby si také uvědomily, že každé rozhodnutí, které učiní nese i následky, které pro ně můžou být buď dobré nebo špatné. Že mají ve svých rukou „plán“ svého života a že k životu patří i zodpovědnost a smysl pro řád.

7) PŘIJETÍ CHYBY

Vedeme děti k tomu, aby děti uměly rozpoznat následky špatného rozhodnutí. Aby přijaly „chybu“ bez pocitu viny a jako součást své životní cesty. Aby věděly, že pokud se z chyby poučí, stává se z ní cenná zkušenost.

8) VLASTNÍ NÁZOR

Podporujeme děti,  aby děti uměly mít svůj vlastní názor, aby ho dokázaly svobodně a bez obav vyjádřit. Ale také to, že se názory mohou měnit a že to je nejen v pořádku, ale že se není potřeba za to stydět. A aby věděly, že je také úplně v pořádku nemít na některé věci názor.

9) UČENÍ

Vedeme děti,  aby se učily a pracovaly z vlastní, vnitřní motivace a proto, že jim to přináší radost. To, co se děti učí, chápou v souvislostech s ostatními jevy. Děti nepřijímají dogmata. Učivo a činnost jsou vždy smysluplné a užitečné v reálném životě. Při zkoumání různých jevů je možno využít různých řešení a postupů. Učení a práce je tvořivá, zábavná a srozumitelná. Učíme se i z vlastní zkušenosti a docházíme k závěrům na základě vlastního porozumění-nepřijímáme slepě názory a postoje ostatních.

10) VZTAHY

Učíme děti, aby vytvářely vztahy s ostatními, dětmi i dospělými a aby dokázaly společně řešit konflikty. Budujeme si náš vztah k přírodě a všemu živému. Uvědomujeme si, že spolurozhodujeme o tom, jaký bude svět kolem nás a společně tvoříme naši realitu.