Třídy, připravené prostředí

Celé křídlo základní školy se třídami, pracovní chodbou, kabinetem je  zařízeno podle Montessori pedagogiky jako připravené prostředí.

Prostředí je uspořádáno tak, aby děti stimulovalo a reagovalo na jejich přirozenou potřebu učit se. V naší škole se soustředíme na děti a to nás vede k tomu, že rozvíjíme model školy, který se zásadně liší od školy tradiční - kde se halvní dění odvíjí od učitele, který je ve výuce často jediný aktivní. V našich třídách nepřevládá vliv učitele, jedná se spíše o pečlivě připravené prostření, které je koncipované tak, aby usnadnilo dětem rozvoj jejich nezávislosti a osobní zodpovědnosti. To vše nám umožňuje individuální přístup ke každému dítěti, které v procesu učení se hraje aktivní roli.