Strava, jídelníček

ZŠ Perlička zajišťuje dětem obědy, dopolední i odpolední svačiny si děti nosí z domu. 

Stravu dovážíme ze školní jídelny Novolíšeňská.  

Z provozních důvodů můžeme dovážet pouze jedno jídlo, z jídelníčku odebíráme vždy jídlo č.1.

 

PRAKTICKÉ INFORMACE:

Záloha na stravu:  800 Kč (oběd) na měsíc, splatná do 20.dne předchozího měsíce na účet školy 1064000549/5500. VS - rodné číslo dítěte před loomítkem.

Odhlašování a přihlašování stravy na www.strava.cz 

  • kód jídelny: 0485
  • přihlašovací jméno i heslo jste obdržíte  na základě registrace ve školní jídelně
  • stravu je nutné odhlásit / přihlásit nejpozději do 13:00 předchozího dne

(Neodhlášený oběd je možné první den nepřítomnosti ve škole vyzvednout do vlastních nádob a to v době 11:00 - 11:30).