Společná setkání rodičů

Během školního roku se ukutečňují společná setkání rodičů a paní učitelky ohledně provozních a organizačních záležitostí třídy a praktického seznamování s aspekty práce dětí ve třídě a Montessori pedagogiky. Rodiče jsou také zváni na akce pro celé rodiny - dílničky, výlety apod. 

Několikrát do roka probíhají Montessori podvečery pro rodiče, kde mají rodiče možnost získávat další informace o vzdělávání, prohlubovat si je, prožít si je a sdílet v přátelské a otevřené atmosféře.