Školné

Víme, že platit školné v našich poměrech je poměrně nový fenomén a kulturně na něj většina obyvatel není zvyklá.  Navíc je stále zažitá představa, že soukromé školy jsou pouze pro rodiny s nadstandartními příjmy a pro společenskou elitu z „vyšších tříd“. Mnoho rodin jednoduše předpokládá, že soukromá škola je mimo jejich  finanční možnosti, i když o ni mají zájem. Školné je tedy bezpochyby jedním z hlavních faktorů, zda dítě na soukromou školu přihlásit či ne.

Chceme nabídnout odpovědi na otázky, které rodiče mohou napadat (podle našich zkušeností) před rozhodnutím, zda-li zapsat dítě do soukromé školy.

PROČ BYCHOM MĚLI PLATIT SOUKROMOU ŠKOLU, KDYŽ NA ŠKOLSTVÍ PLATÍME SVÝMI DANĚMI ?

·       Nepochybně existují výborné státní školy, stejně jako výborné soukromé školy. To, na čem záleží nejvíce je odpověď na otázku – „která škola je nejvíce přínosná pro mé dítě a pro moji rodinu?“

VYPLATÍ SE NÁM TO ?

·       Soukromá škola Vám vždy nabídne něco navíc – zapálené učitele, alternativu, jiný přístup ke vzdělání. U nás je to :

o   autentické principy pedagogiky podle Dr. Marie Montessori pedagogiky s průvodci vyškolenými v nejprestižnějších mezinárodních centrech AMI ( Bergamo, Praha)

o   Montessori pedagogiku a její principy uplatňujeme ve všem, co děláme, v celé škole a jejím řízení

o   Integrovaná výuka angličtiny

o   Oslavy, akce happeningy pro děti, rodinu a přátele Perličky (Den rodiny, Unicef Jarmark, společné víkendové výlety, ...)

 

K ČEMU JE ŠKOLNÉ URČENO:

·       Platy zaměstnanců (toto je největší náklad, jedná se hlavně o platy učitelů ale i administrativních a hospodářských pracovníků)

·       Odměny externích expertů, kteří nám pomáhají v zdokonalování naší práce

·       Pronájem budovy školy a její provoz

·       Vybavení Montessori učeben (vybavení Montessori třídy pomůckami je finančně nákladné, pomůcky jsou neustále obměňovány a neustále dokupujeme a vyrábíme další)

·       Finanční podpora pro některé studenty

·       Drobné opravy a údržba učeben a budovy

·       Nezbytné administrativní výdaje

 

URČITĚ BYSTE MĚLI TAKÉ VĚDĚT, ŽE:

·       ZŠ Perlička je školská instituce, v jejímž hlavním zájmu je rozvoj dítěte

·       ZŠ Perlička je soukromá společnost spadající do sítě škol MŠMT ČR, podle zákona předkládá zprávu auditora a případný zisk musí být použít zpět ve vzdělávacím procesu

·       ZŠ Perlička je finančně nezávislá na jakékoliv jiné obchodní firmě nebo jednotlivci. Proto pokrývá svoji činnost výhradně z příspěvků ze státního rozpočtu a ze školného

·       ZŠ Perlička má za cíl poskytnout vzdělání formou Montessori pedagogiky každému vážnému zájemci, bez ohledu na jeho aktuální finanční situaci

·       ZŠ Perlička chce systémem stipendií a slev zabezpečit, aby bylo studium na naší škole umožněno každému zájemci

·       ZŠ Perlička nabízí velmi vstřícný postoj rodinám s více dětmi studujícími na naší škole

·       ZŠ Perlička chce navázat na tradici prvních Montessori škol, kde se vzdělávaly děti ze všech společenských vrstev.  Každý student může ostatní obohatit a přispět k rozmanitosti školního společenství.

 

ŠKOLNÉ PLATNÉ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19:

·       Roční školné: 55 000 Kč 

·       Snížené školné pro sourozence: 30 000 Kč 

Rodiče si mohu zvolit splátkový kalendáře - např. při jednorázové roční platbě je školné 50 000 Kč,  při čtvrtlentích platbách je školné 4x 13 000 Kč.