Prázdniny a akce ve školním roce 2017/18

 
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18, ZŠ PERLIČKA
4.9. Zahájení školního roku
14.9. Třídní schůzky
29.9. Ředitelské volno
18.10. Vzdělávání rodičů ZŠ
26.-27.10. Podzimní prázdniny
4.11. Jarmark UNICEF
listopad Třídní schůzky a individuální konzultace
6.12. Vzdělávání rodičů ZŠ
19.12. Tříslavnost
23.12.-2.1.  Vánoční prázdniny
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
14.2. Vzdělávání rodičů ZŠ
19.-23.2. Lyžařský kurz
28.3. Jarní dílničky
29.3. Velikonoční prázdniny ( 30.3. státní svátek)
duben Třídní schůzky a individuální konzultace
30.4. Ředitelské volno (1.5.státní svátek)
7.5. Ředitelské volno (8.5.státní svátek)
4.-8.5.  Rodinný pobyt - Vyplouváme, Rusava
16.5. Vzdělávání rodičů ZŠ
26.6.  Zahradní slavnost
29.6.  Konec školního roku
   
  prázdniny/ředitelské volno =  ZŠ zavřená
 
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18, ZŠ PERLIČKA
4.9. Zahájení školního roku
14.9. Třídní schůzky
29.9. Ředitelské volno
18.10. Vzdělávání rodičů ZŠ
26.-27.10. Podzimní prázdniny
4.11. Jarmark UNICEF
listopad Třídní schůzky a individuální konzultace
6.12. Vzdělávání rodičů ZŠ
19.12. Tříslavnost
23.12.-2.1.  Vánoční prázdniny
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
14.2. Vzdělávání rodičů ZŠ
19.-23.2. Lyžařský kurz
28.3. Jarní dílničky
29.3. Velikonoční prázdniny ( 30.3. státní svátek)
duben Třídní schůzky a individuální konzultace
30.4. Ředitelské volno (1.5.státní svátek)
7.5. Ředitelské volno (8.5.státní svátek)
4.-8.5.  Rodinný pobyt - Vyplouváme, Rusava
16.5. Vzdělávání rodičů ZŠ
26.6.  Zahradní slavnost
29.6.  Konec školního roku
   
  prázdniny/ředitelské volno =  ZŠ zavřená