Individuální konzultace učitel - rodiče - žák

 

Individuální setkání v předem dohodnutých termínech probíhají dvakrát ročně v listopadu a v březnu. Konzultace probíhá mezi žákem,  učitelem a rodiči. Na individuálních setkáních se hovoří o procesu práce každého dítěte individuálně, jsou pojmenovány následné kroky v procesu vzdělávání konkrétního dítětě, každý zúčastněný má možnost se vyjádřit, zeptat se  a společně se stanovují konkrétní kroky do budoucnosti při vzdělávání dítětě. Vše probíhá v otevřené a radostné atmosféře.

Lze si předem domluvit i další individuální konzultace v případě potřeby. Taktéž je možná návštěva ve třídě za účelem pozorování- tato návštěva je nutná předem domluvit a respektovat pomocný návod v Průvodci pozorování ve třídě, který každý rodič dostane před pozorováním k dispozici.

V lednu a v červnu děti dostávají vysvědčení se slovním hodnocením.