O nás

Naše moto zní:

"Pohlížejte na člověka jako na důl oplývající drahokamy nedozírné hodnoty. Jedině vzděláním lze dosáhnout toho, že ony poklady vyjdou na povrch a lidstvo z nich bude mít prospěch."

Základní škola Perlička je malá škola rodinného typu. Naše škola vznikla jako přirozené pokračování Mateřské školy Perlička - především jako reakce na poptávku stávajících rodičů, kteří si pro své děti přáli pokračování ve vzdělávání v Montessori systému a školu, která by pomohla rozvinout jejich potenciál, jejich přirozenou touhu objevovat a radost z učení se. 

V základní škole Perlička  vyučujeme dle Montessori pedagogiky. Výuka angličtiny probíhá již od první třídy a navazuje přirozeně na témata probíraná a prožívaná v třídě.

Jsme přesvědčeni, že nejdůležitějšími roky ve vzdělání našich dětí není střední a vysoká škola, ale prvních dvanáct let života. Právě v tomto období se formuje jejich smysl pro vnímání světa, jejich charakter a obraz sebe sama, jejich záklaní schoponosti a vědomosti a to, jak ocení rozmanitost umění a kultur světa. Naše děti hrají v procesu učení aktivní roli a objevují za pomoci učitelů svůj vlastní potenciál. Cílem našeho základního vzdělání je v dětech rozvinout akademickou znamenitost, tvořivou mysl, pevný charakter, duch služby ostatním a pocit sounáležitosti a jednoty s ostatními lidmi na světě.

Naši základní školu najdete na adrese Hlaváčova 6, Brno.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.