ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

07.03.2021 08:11

Milí rodiče, 

výběr té správné vzdělávací cesty pro Vaše dítě je velmi důležité rozhodnutí. Naším záměrem je Vám být v tomto ohledu co nejvíce nápomoci a podpořit Vás v tom, že škola kterou zvolíte, bude co nejvíce v souladu s naladěním Vaší rodiny. Naším vodítkem nám jsou poznatky Dr. Montessori, jejíž hluboké porozumění vývoje dítěte založené na vědeckém poznání je nadčasové.

Proto se při zápisu dítěte do Montessori školy Perlička z velké části věnujeme rodičům, abychom zjistili, zda se naše vzájemné nastavení, hodnoty, postoje a očekávání shodují a tím položit základy toho, že dítě spokojených rodičů bude v Perličce také spokojené a bude šťastně rozvíjet svůj lidský potenciál. 

Prvním krokem je vyplnění dotazníku, ve kterém vás požádáme,  abyste se  zamysleli nad svým nastavením týkajícím se Vás samotných a následně nad některými aspekty týkajícím se Vašeho dítěte. Jsme si vědomi toho, že Vám to zabere nějaký čas a energii. Je to naprosto klíčové k tomu, aby škola, kterou vyberete, byla v souladu s Vaším rodinným nastavením. Ze zkušeností víme, že se tento čas, energie a upřímnost, které si vzájemně v začátcích naší případné společné cesty věnujeme, mnohonásobně navrátí v podobě celkové pohody dítěte, rodičů i průvodců. 

Dotazník najdete zde: 

https://forms.gle/mBgxAugZn8Gk79Ro7

Na konci dotazníku si vyberete termín k individálnímu setkání, které nyní probíhá online. 

 

Zápis proběhne distanční formou a bude se jednat o následující administrativní kroky: 

1) vyplníte přihlášku na zápis na odkazu  - sběr přihlášek v termínu 1.-10.4.

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msperlicka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41435

2)  sytém vám vygeneruje Žádost o zápis dítěte do 1.ročníku. Tuto žádost s dubnovým datem a podpisem doručíte do školy buď poštou nebo datovou schránkou, případně je možné ji osobně vhodit do schránky vedle vchodu do budpvy školy.

 

Počet přijímaných dětí: 24

 

Kritéria k zápisu:

1) sdílení alternativního směru Montessori pedagogiky 

2) přednostně přijímáme děti z MŠ Perlička

3) přednostně přijímáme sourozence dětí ze ZŠ Perlička

 

Na dotazy vám ráda zodpovím na emailu darina.gurutidu@zsperlicka.cz nebo na telefonu 603 2268 44. 

 

Darina Gurutidu

ředitelka projektu Montessori MŠ a ZŠ Perlička