ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23

20.12.2021 08:11

Milí rodiče, 

výběr té správné vzdělávací cesty pro Vaše dítě je velmi důležité rozhodnutí. Naším záměrem je Vám být v tomto ohledu co nejvíce nápomoci a podpořit Vás v tom, že škola kterou zvolíte, bude co nejvíce v souladu s naladěním Vaší rodiny. Naším vodítkem nám jsou poznatky Dr. Montessori, jejíž hluboké porozumění vývoje dítěte založené na vědeckém poznání je nadčasové.

Proto se při zápisu dítěte do Montessori školy Perlička z velké části věnujeme rodičům, abychom zjistili, zda se naše vzájemné nastavení, hodnoty, postoje a očekávání shodují a tím položit základy toho, že dítě spokojených rodičů bude v Perličce také spokojené a bude šťastně rozvíjet svůj lidský potenciál. 

První důležitou součástí zápisu je účast na semináři "Přechod ze školky do školy", který se bude konat v několika termínech( 10.11., 9.12. vždy od 17 hodin v Perličce)  a na kterém Vám přiblížíme charakterisiky a potřeby dětí od 6 let a jak na ně reagujeme v Montessori prostředí. Na seminář se prosím předem registrujte zde

Dalším krokem je vyplnění dotazníku, ve kterém vás požádáme,  abyste se  zamysleli nad svým nastavením týkajícím se Vás samotných a následně nad některými aspekty týkajícím se Vašeho dítěte. Jsme si vědomi toho, že Vám to zabere nějaký čas a energii. Je to naprosto klíčové k tomu, aby škola, kterou vyberete, byla v souladu s Vaším rodinným nastavením. Ze zkušeností víme, že se tento čas, energie a upřímnost, které si vzájemně v začátcích naší případné společné cesty věnujeme, mnohonásobně navrátí v podobě celkové pohody dítěte, rodičů i průvodců. Odkaz na dotazník zájemci obdrží na vyžádání emailem.

 

Zápis proběhne ve dnech 1.-9.4.2022

1) v tomto termínu vyplníte přihlášku na zápis v online aplikaci. Odkaz bude funkční ve dnech 1.-9.4., zašleme jej zájemcům na vyžádání emailem.

2) systém vám vygeneruje Žádost o zápis dítěte do 1.ročníku, kterou s podpisem rodičů doručíte nejpozději 9.4. do školy ( osobně, poštou, datovou schránkou)

3) všechny přihlášenné děti zveme  dne 9.4.na společnou polodenní výpravu ( bližší informace obdržíte na přelomu března a dubna 2022).

 

Počet přijímaných dětí: 15

 

Kritéria k zápisu:

1) sdílení alternativního směru Montessori pedagogiky 

2) přednostně přijímáme děti z MŠ Perlička

3) přednostně přijímáme sourozence dětí ze ZŠ Perlička

 

Na dotazy vám ráda zodpovím na emailu darina.gurutidu@zsperlicka.cz nebo na telefonu 603 226 844. 

 

Darina Gurutidu

ředitelka projektu Montessori MŠ a ZŠ Perlička