ZÁPIS DO ZŠ PERLIČKA NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

21.04.2017 14:00

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZÁPISU DO 1. TŘÍDY MONTESSORI ZŠ PERLIČKA

Zápis do 1. třídy Montessori pro rok 2017/2018 bude probíhat :

v pátek 21. dubna v čase od 14.00 do 18.00 a

 v sobotu 22. dubna v čase od 9.00 do 13.00

Na zápis si prosím předem rezervujte termín (ve výše uvedených časech vždy po 30 minutách), vyhnete se tak zbytečnému čekání -  to buď na emailu info@zsperlicka.cz anebo na telefonním čísle 777 442 630.

Na zápis přineste rodný list dítěte a občanský průkaz obou zákonných zástupců. Dále prosíme o  napsání několika vět o tom, proč si rodiče vybrali právě pedagogiku Montessori v Perličce a co od tohoto přístupu ke vzdělávání a od Perličky očekávají. (viz. dokument ke stažení níže).

K zápisu mohou přijít všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 31.8.2011, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit. Na závaznou žádost rodičů a podle doporučení školského poradenského zařízení lze zapsat i dítě, které dovrší 6 let věku od 1.9.2017 do 31.12.2017.

Zápis probíhá v příjemné a slavnostní atmosféře, děti během něho hledají „drahokamy nedozírné hodnoty“, které mají v sobě ukryté. Učitelé přochsatjí pro děti řaduzajímavých aktivit na cca 20-30 minuut. V této době rodiče mají čas vyhrazený na vyplnění všech dokumentů a rozhovor s paní ředitelkou.  Po projití aktivit se učitel a dítě připojí k rodičům a rodiče se dozví vše potřebné o  průběhu zápisu.   

 

Při zápisu posuzujeme školní zralost dítěte a to především díky komunikaci s dítětem a samozřejmě i s pomocí Montessori pomůcek. Ty jsou s ohledem k věku dítěte vybírané tak, abychom se mohli s dítětem pobavit o tom, co by v tomto věku již mohlo znát - barvy, tvary, čísla, písmena, zvířecí rodiny a samozřejmě i cokoliv, co nám dítě samo rádo sdělí - povídání o kamarádech, rodině, školce, pohádce, hračce atd. Doba této formální části je přibližně 20 minut dle aktivit dítěte.

Našim mottem je "Pohlížejte na člověka jako na důl oplývající drahokamy nedozírné hodnoty. Jedině vzděláním lze dosáhnout toho, že ony poklady vyjdou na povrch a lidstvo z nich bude mít prospěch." Proto děti při zápisu odhalují v sobě tyto drahokamy a zároveň si je jako vzpomínku odnáší domů.

K zápisu není třeba nic nutně procvičovat. Ale vzhledem k tomu, že při školní docházce je řada věcí pouze na samotném dítěti, tak jediné, co je velmi prospěšné ke vstupu do 1. třídy, je samostatnost dítěte - schopnost se obléci, obout, naslouchat pokynům, vyjádřit svůj požadavek, či potřebu, respektovat prostor druhého, pravidla,  správně vyslovovat apod.

 

Dokumenty ke stažení, které jsou nutné k vyplnění pro zápis dítěte do 1. třídy

Zápisový list 

Žádost o přijetí k povinné školní docházce

Sdělení rodičů o důvodu vybrání Montessori vzdělávání v Perličce pro své dítě

Tyto vyplněné dokumenty posílejte už před zápisem na emailovou adresu info@zsperlicka.cz.

 

ZÁPISOVÝ LIST 2017-18.doc 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ZŠ.doc 

VYJÁDŘENÍ RODIČŮ.doc 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.doc 

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)

Zápisový list 

Žádost o přijetí k povinné školní docházce

Sdělení rodičů o důvodu vybrání Montessori vzdělávání v Perličce pro své dítě

Písemná žádost zákonných zástupců o odklad

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení odborného lékaře