Připravujeme Montessori program pro adolescenty (7.-9.třída)

05.05.2016 19:51

 Tento článek vznikl pravděpodobně díky tomu, že Martina Schejbalová si za ta léta, co se známe, všimla mé přirozené plachosti a nemluvnosti a správně usoudila, že je vhodné prostřednictvím Zpravodaje pobavit i ostatní rodiče a pedagogy mým projevem písemným :-) Bude-li to tedy v mých možnostech, dozvíte se v jemně nepravidelných intervalech o všem důležitém, co se kolem projektu děje.

Skupina rodičů, která byla přizvána do poradní skupiny na přípravu projektu pro adolescenty, je věru zajímavá směsice jak po stránce lidské, tak i profesní. V současné době má 8 členů: Petra a Petr Kroulovi, Vendula Záhumenská, Andrea Zatloukalová, Helena Matoušková, Tomáš Profant + nad tím vším okem moudrým i bdícím z pozice zřizovatelů školy Darina a Pavlos Gurutidu.

Vznikla především za účelem zúročení našich zkušeností a možností, které tato různorodá skupina ukrývá v každém z nás, ať jde o životní postoje, profesní erudici i čiré nadšení, které jsme připraveni dáti všanc s vidinou toho, že dobrá věc se nakonec vždy podaří a my budeme na konci oné cesty bohatší přinejmenším o zajímavou zkušenost, v ideálním případě zhmotněnou do podoby úspěšně rozjetého projektu školní farmy.  

V prvních měsících se budeme scházet jednou za 14 dní a naším úkolem bude především zpracovat veškeré důležité poznatky, postřehy, náměty a tipy na realizaci školní farmy tak, aby se celý projekt mohl zahájit k 1.9.2018.         

Čeká nás tedy výběr lokality, stanovení jasných priorit pro vznik a chod farmy, vize jejího rozvoje nejen v horizontu několika let, ale hlavně v desítkách let její budoucí existence a to je úkol neskutečně zajímavý pro nás všechny. Každý z nás má na danou věc svůj úhel pohledu, dokáže do něj promítat svoje dovednosti i návrhy na další kroky nezbytné pro výsledek, který máme všichni stejný, jen se mohou lišit cesty, kterými k němu dojdeme.

První kroky na této cestě už máme za sebou. Na jedné lokalitě, která byla hodna naší pozornosti, jsme se byli podívat. Někdo jednou, někdo vícekrát a to v různé roční období, různé dni v týdnu i v různou denní dobu. Teď na sebe necháme působit dojem z místa samotného, jeho umístění, vybavenost potřebnou infrastrukturou a sítěmi, rozmanitostí a skladby porostů a vodních toků nebo ploch, dopravní dostupnost, celkovou velikost, možnost rozvoje veškerých potřebných a zamýšlených aktivit, vhodností umístěných staveb atd.

Tento okamžik bude mít jistě i zajímavé aspekty uvnitř naší skupiny, neboť se posuneme z pouze přátelské debaty do rozhovorů vážnějších a pragmatických, začneme se jako celý tým i porůznu formovat a dozrávat.

Že u toho bude jistě občas i legrace k popukání o tom jsem skálopevně přesvědčen. Zrovna tak jo o stavu, kdy budou naše emoce pracovat na plné obrátky. A Vy se toho všeho máte možnost – zcela nepozorovaně – účastnit.        

Takže Vám popřeji do budoucna, při čtení těchto reportů, dobrou zábavu. A nám všem ať se dobereme zdárného konce. Ne kvůli nám, ale kvůli těm, pro které to celé připravujeme, pro naše Perličky :-)

 

 Petr Kroul