O VČELÁCH V PROGRAMU PRO ADOLESCENTY

14.03.2017 12:17

            Na jarní měsíce 2017 plánujeme opět setkání rodičů a podporovatelů v Křížovicích, kde by se podle plánu měla umístit do sadu včelstva a zahájit tak kroky vedoucí k tomu, aby si všichni postupně začali zvykat na soužití s tímto nesmírně užitečným živočišným druhem.

            Včelaření není jen činnost, při níž děti využijí načerpané teoretické vědomosti ze školy, ať už se jedná o biologii, chemii, fyziku, matematiku atd., ale i praktická dovednost, u které se přiučí a pomohou tak okolní přírodě. Včelky jsou pro nás tak nepostradatelné, že si spousta z nás jejich běžnou přítomnost ani neuvědomuje, ale vědecké výzkumy mluví jasně o tom, že pokud by včelky vyhynuly, do cca 4 let klesne schopnost produkce potravin pro lidi o cca 85%, tzn.jsou pro nás jako lidstvo naprosto nepostradatelné. Bohužel se v posledních letech rapidně počty aktivních včelařů snižovaly, protože se jednalo především o starší včelaře, které decimovaly i epidemie chorob a včelího moru. Naštěstí se zájem o včelaření neustále zvyšuje a přistupuje se k němu i zcela jinak, než  známe z historie, vznikají i velmi neobvyklé aktivity, jako je např. apiterapie – což je obecně léčba produkty včel, tedy nejen medem a propolisem, ale i například včelím jedem apitoxinem, který je v mnoha ohledech pro lidské tělo výborným lékem. Během následujících let počítáme i s tím vystavět v Křížovicích „včelí domeček“, kde bude možné i „spát ve včelách“. Uvnitř domečku budou 2-3 místa na ležení, zadní strany úlů jsou zakryty hustou mřížkou, přes kterou nemohou včelky vylétnout, ale léčivé látky prostupují dovnitř a tato terapie se ve světě používá k léčbě astmatu, obecně dýchacích potíží i k relaxaci a regenaraci organismu. Velmi často se i potraviny denní potřeby, jako je např. voda dávají do včelínů na „ovčelení“, což je měřitelný proces obohacení o energii, která ze včelek vychází a na konci tohoto procesu můžete fyzikální i chemické změny vody prokázat běžným vědeckým způsobem. Inu moudrá příroda dobře ví, proč nám včelky před miliony let nadělila!

            Protože jsme si dobře vědomi i odpovědnosti při práci, jsou naše včelky z kvalitního chovu a včelí matky jsou obecně vybírány jen ty velmi mírné, což se odráží i na malé bodavosti včelek. O tom se mohli někteří rodiče přesvědčit již minulý rok, kdy jsme stáli cca 30 min všichni těsně u úlů  ze kterých včelky vylétávaly a nikdo z nás žihadlo neobdžel :-)

            Od letošního roku máme i demonstrační úly, přes které můžeme pozorovat život včel přímo uvnitř úlu, a dokonce je i přenést kamkoliv budeme potřebovat-například při prodeji medu je tento aspekt tím, co dětem ukáže jak málo stačí ke zvýšení prodeje jejich medu – prostě jen ostatním včelky ukázat.    

          Naší snahou je, abyste si jaro 2017 v Křížovicích přijeli užít v rozkvetlém sadu a na vlastní oči se mohli přesvědčit, jak kouzelné okamžiky budou moci jednou zažívat i naše děti na tomto úžasném místě obklopeni moudrostí přírody.

                                  Petr Kroul,  Příprava projektu pro adolescenty, Poradní skupina rodičů, březen 2017