JARMARK UNICEF A STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

12.12.2016 21:41

Od září se toho v Mezinárodní Montessori MŠ a ZŠ Perlička na Hlaváčové 6 událo mnoho nového. Vybíráme alespoň dvě významné akce, o kterých napsaly samy děti.

5. listopadu se u nás v Perličce konal Jarmark UNICEF. Tento jarmark se koná každý rok, abychom podpořili děti, které nemají dostatek potřebných věcí k životu. Jarmarku se zúčastnila celá MŠ a ZŠ Perlička a také jejich příbuzní. Na jarmarku bylo mnoho stánků s občerstvením a vyráběním. Celkem jsme tento rok vydělali přes 10 tisíc korun, které jsme využili na zakoupení potřebných věcí a tyto vybrané dárky s pomocí organizace UNICEF dětem zaslali.

Napsaly a vymyslely: Karolína Šalamounová, Linda Šaterová a Anna Skřivánková :)

 

V pátek 25.11. jsme šli do obřanského kostela sv. Václava, abychom předali ozdoby na Strom splněných přání. Ozdoby z tohoto stromu si může kdokoliv koupit a získané peníze půjdou na pomoc do dětského domova. Líbilo se nám, jaký program  nám pan jáhen Šplouchal připravil.  Chtěli byste se do kostela podívat? Můžete si také koupit ozdobu ze stromu splněných přání a pomoci tak dětem z dětského domova.        

Napsaly: Eliška Raabová a Julinka Jašková    

 

Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních a srdečně zveme na Den otevřených dveří, kde se můžete více dozvědět i o našem nově otevíraném 2. stupni ve středu 15.2. 2017 od 16 hodin.

Za Mezinárodní Montessori MŠ a ZŠ Perlička

Mgr. Eva Toman Burešová