Mgr. Veronika Plhalová - průvodkyně ve třídě M 1 ( první trojročí - 1.-3.ročník)

Veronika absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Práce s dětmi ji bavila vždycky, několik let jezdila na tábory jako vedoucí. Má ráda tanec, hudbu a zpěv.  Její první působiště bylo v Tyršově ZŠ na Kuldově, kde učila sedm let na prvním stupni. Tady si uvědomila, že děti dokážou velmi mnoho, když mají dostatek prostoru. V letošním roce absolvovala kurz „ektovat a být respektován“ manželů Kopřivových. Pohled na děti jako partnery je pro ni velmi důležitý. Lákala ji změna a alternativa. Učarovaly ji Montessori pomůcky a posléze informace, že jde o ucelený systém. Těší se, že díky této pedagogice pronikne ještě blíže k dětem a spolu s nimi bude objevovat drahokamy, kvůli kterým jsme přišli na svět. V letošním školním  roce  na podzim Veronika dokončuje v Praze Diplomový Montessori kurz pro věk 6-12.

Motto:  Buďme jako děti.

 

 

MUDr. Darina Gurutidu - průvodkyně ve třídě M 1 ( první trojročí - 1.-3.ročník)

V roce 2006 jsem se stala  spoluzakladatelkou Perličky a do roku 2016 jsem se školce a škole věnovala jako ředitelka a manažerka projektu. V lednu 2016 jsem absolvovala Montessori školení pro adolescentský věk v Montessori International College v Austrálii. Toto školení mně doslova převrátilo život :-) Utvrdila jsem se v tom, že Montessori systém je ucelený pro děti od narození po dospělost, reaguje na jednotlivá vývojová stádia a zabývá se rozvojem nejen akademických schopností, ale stejnou pozornost věnuje i rozvoji emocionálních, sociálních a duchovních aspektů lidské bytosti.   Už v září 2016 jsme společně s manželeme Pavlosem seděli ve školní lavici v italském Bergamu, kde se z nás na rok opět stali každodenní studenti na výcviku pro Montessori učitele na prvním stupni. Jsme tak v této chvíli jediní dva Češi, kteří vlastní diplom z AMI výcviku v Bergamu. Již v průběhu studia bylo jasné, že vše co jsem zde získala si nemůžu nechat jen tak pro sebe - od září 2017 jsem začala působit jako průvodkyně dětí v prvním trojročí. Každý den je pro mě od té doby tak trochu malým zázrakem - být u toho a pozorovat, jak děti postupně projevují svůj potenciál a jak úžasná hloubka a síla je skrytá ve zdánlivě jednoduchých Montessori příbězích, materiálech, lekcích a pokusech. Je to jízda! 

Motto: "Stačí chtít a rázem vše je možné" (Marry Poppins)

 

Mgr. Pavlos Gurutidis - průvodce ve třídě M 2 ( druhé trojročí - 4.-6.ročník)

Mgr. Helena Matoušková - průvodkyně ve třídě M 2 ( druhé trojročí - 4.-6.ročník)

Helena je s námi v Perličce třetím rokem. V letošním školním roce je asistentkou hlavního pedagoga ve II. trojročí (děti 9 - 12 let), kde učí angličtinu i lecco dalšího, chodí s dětmi denně na vycházky či školní zahradu a dělá spoustu další mravenčí práce. Vystudovala obor Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala 6 let jako učitelka angličtiny na základní škole v Brně a učila také v jazykové škole. Během dospívání a vysoké školy se věnovala vedení dětí v organizaci Junák – svaz skautů a skautek.

K Montessori pedagogice se dostala s narozením synů jako maminka, okouzlila ji natolik, že se o ni začala zajímat i profesně. V létě 2016 se vyškolila na Montessori kurzu pro průvodce dospívajících (12 – 18 let) „Orientation to Adolescent Studies“ ve Švédsku. Odpočinek nachází při pobytu v přírodě a při zpěvu v ženském vokálním kvartetu.

Motto: „Dítě které se nikdy nenaučilo samostatně pracovat, stanovit si vlastní cíle, nebo mít pod kontrolou svou vůli, je možno rozpoznat u dospělého který se nechává vést ostatními a cítí neustálou potřebu získat jejich uznání.“ (Maria Montessori)

Mgr. Eva Ryšavá - asistentka 

Eva vystudovala obor pedagogika se zaměřením speciální pedagogika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a obor hudební výchova na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně. Je maminkou dvou děvčat a jednoho chlapce.  V době  studií se věnovala organizaci volnočasových a prázdninových aktivit pro zrakově a tělesně hendikepované děti (vedoucí kroužků a letních táborů). Jejich speciální vzdělávací potřeby považovala vždy za výzvu k tvůrčímu nacházení jiných a nových vzdělávacích cest. Zkušenosti z oblasti speciální pedagogiky ji vedou k chápání všech dětí bez rozdílu jako originálních a jedinečných bytostí, které potřebují úctu, pozornost a pochopení dospělých, ale také jasná pravidla, hranice  a  příležitosti ke smysluplným činnostem.  Před narozením svých dětí působila jako vychovatelka a učitelka na speciálni škole, po mateřské dovolené jako učitelka na hudební škole a jako asistentka dětí s ADHD. Zásady Montesori pedagogiky ji zaujaly v roce 2003, při účasti na kurzu o výchově předškolních dětí dle M. Montessori.  Kurz Respektovat a být respektován se zájmem absolvovala v roce 2010. Eva absolvovala Základní Montessori kurz v AMI školícím středisku v Praze.

Motto: Přítomnost dětí je krásnou výzvou stále se učit a stávat se lepším.