MUDr. Darina Gurutidu - průvodkyně ve třídě M 1 ( první trojročí - 1.-3.ročník)

V roce 2006 jsem se stala  spoluzakladatelkou Perličky a do roku 2016 jsem se školce a škole věnovala jako ředitelka a manažerka projektu. V lednu 2016 jsem absolvovala Montessori školení pro adolescentský věk v Montessori International College v Austrálii. Toto školení mně doslova převrátilo život :-) Utvrdila jsem se v tom, že Montessori systém je ucelený pro děti od narození po dospělost, reaguje na jednotlivá vývojová stádia a zabývá se rozvojem nejen akademických schopností, ale stejnou pozornost věnuje i rozvoji emocionálních, sociálních a duchovních aspektů lidské bytosti.   Už v září 2016 jsme společně s manželeme Pavlosem seděli ve školní lavici v italském Bergamu, kde se z nás na rok opět stali každodenní studenti na výcviku pro Montessori učitele na prvním stupni. Jsme tak v této chvíli jediní dva Češi, kteří vlastní diplom z AMI výcviku v Bergamu. Již v průběhu studia bylo jasné, že vše co jsem zde získala si nemůžu nechat jen tak pro sebe - od září 2017 jsem začala působit jako průvodkyně dětí v prvním trojročí. Každý den je pro mě od té doby tak trochu malým zázrakem - být u toho a pozorovat, jak děti postupně projevují svůj potenciál a jak úžasná hloubka a síla je skrytá ve zdánlivě jednoduchých Montessori příbězích, materiálech, lekcích a pokusech. Je to jízda! 

Motto: "Stačí chtít a rázem vše je možné" (Marry Poppins)

 

Mgr. Martina Krejčí  - průvodkyně ve třídě M 1 ( první trojročí - 1.-3.ročník)

vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci - obor Učitelství pro 1. stupeň. Začala studovat z touhy a naděje, že se dá učit jinak, než jak to zažívala ve škole ona. Během studií se pohybovala v oblasti zážitkové pedagogiky v Prázdninové škole Lipnice a ve firemním prostředí České cesty. Po fakultě nastoupila na ZŠ Chalabalova, která učí podle Daltonského plánu. Strávila zde příjemný čas s první, druhou a třetí třídou. Absolvovala řadu seminářů a kurzů např. kurzy kritického myšlení, činnostního učení, ZdrSEM - kurzy první pomoci, semináře osobnostního rozvoje, kurzy kineziologie One Brain a další...

Ráda dělá věci dobře a na 100 procent. Montessori systém ji nadchl pro svobodu, individuální přístup, neuvěřitelnou hloubku, rozsah a dopad, který na děti i dospělé má. 

Martina je šťastně vdaná, má dvě děti - Anežku(8) a Barunku (5). Ráda rozdává úsměvy a šíří dobrou náladu kolem sebe.

 

“Člověk dokáže víc, než si myslí.”

 
 

Mgr. Pavlos Gurutidis - průvodce ve třídě M 2 ( druhé trojročí - 4.-6.ročník)

Mgr. David Schejbal - průvodce ve třídě M 1 ( první trojročí - 1.-3.ročník)


Mgr. Eva Ryšavá - asistentka první trojročí

Eva vystudovala obor pedagogika se zaměřením speciální pedagogika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a obor hudební výchova na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně. Je maminkou dvou děvčat a jednoho chlapce.  V době  studií se věnovala organizaci volnočasových a prázdninových aktivit pro zrakově a tělesně hendikepované děti (vedoucí kroužků a letních táborů). Jejich speciální vzdělávací potřeby považovala vždy za výzvu k tvůrčímu nacházení jiných a nových vzdělávacích cest. Zkušenosti z oblasti speciální pedagogiky ji vedou k chápání všech dětí bez rozdílu jako originálních a jedinečných bytostí, které potřebují úctu, pozornost a pochopení dospělých, ale také jasná pravidla, hranice  a  příležitosti ke smysluplným činnostem.  Před narozením svých dětí působila jako vychovatelka a učitelka na speciálni škole, po mateřské dovolené jako učitelka na hudební škole a jako asistentka dětí s ADHD. Zásady Montesori pedagogiky ji zaujaly v roce 2003, při účasti na kurzu o výchově předškolních dětí dle M. Montessori.  Kurz Respektovat a být respektován se zájmem absolvovala v roce 2010. Eva absolvovala Základní Montessori kurz v AMI školícím středisku v Praze.

Motto: Přítomnost dětí je krásnou výzvou stále se učit a stávat se lepším.

Mgr. Lucie Rožnovská - asistentka první trojročí