Kdo jsme - zřizovatelé

Po společné cestě jdeme bok po boku již mnoho let. Od června 2019 je náš tým opravdovým Montessori dream teamem - všichni z nás za sebou mají mezinárodní Montessori výcvik AMI. Naše vize tak získala na síle. Víme přesně kam jdeme a jak to máme dělat. 
 
 

MUDr. Darina Gurutidu

Ředitelka projektu. Maminka čtyř dětí. Má na starosti vedení týmu MŠ a ZŠ Perlička, organizaci, administrativu, oblast vnějších vztahů a komunikaci s rodiči. Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Po promoci pracovala čtyři roky ve farmaceutické firmě. Od roku 2000, kdy se jí narodila první dcera, její životní dráha postupně měnila směr až k otevření mateřské školy a následně i základní školy. Do tohoto projektu se pustila s veškerou energií proto, že chtěla aby (nejen) její děti zažily vzdělávání, které respektuje jejich potřeby, potenciál, touhy a kde mohou plně projevit sebe sama. Dětem se věnuje i ve svém volném čase, kdy už několik let pravidelně připravuje a vede program morálního a duchovního rozvoje dětí.  Významnými událostmi v jejím životě bylo v roce 2013 uběhnutí klasického maratonu v Aténách a v roce 2014 přechod sedla Thorong La ve výšce 5400 m. Vlastními prožitky se tak utvrdila v tom, že když člověk něco opravdu celým srdcem chce, dokáže to - ať se to zdá na začátku jakkoliv nemožné. Z těchto cenných zkušeností "vítězství ducha nad hmotou" čerpá i nadále (nejen) při vedení Perličky. V roce 2016 absolvovala Montessori kurz pro adolescenty a v roce 2016-17 výcvik pro Montessori učitele na prvním stupni v italském Bergamu. Od září 2017 působí jako průvodkyně dětí v prvním trojročí základní školy. 

Motto: "Stačí chtít a rázem vše je možné" (Mary Poppins)

Mgr. Martina Schejbalová

Akademická ředitelka, maminka čtyř dětí. Po  založení Perličky působila v MŠ Perlička nejprve jako třídní učitelka anglické třídy Seahorses. Od narození prvního syna v roce 2009 zajišťuje chod MŠ a ZŠ po akademické stránce. Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor čeština-latina). Při hledání vzdělávacího systému, který by respektoval přirozenou potřebu a touhu dětí poznávat svět kolem sebe, dospěla po zkušenostech jako učitelka na střední a základní škole k poznání, že tato kritéria splňuje Montessori pedagogika a že nejdůležitějším obdobím člověka pro jeho budoucí život je věk od narození do 6 let. V roce 2006 absolvovala Diplomový Montessori kurz v Praze a v roce 2015 AMI kurz pro Montessori asistenty pro věk 3-6 let. Další významnou oblastí, kterou považuje za důležitou, je výchova k ctnostem a dobrým charakterovým vlastnostem, které se snaží projevit také svým osobním příkladem - laskavostí, radostí, systematičností, pořádkumilovností, zodpovědností, kreativitou a odhodláním. Od září 2017 působí jako hlavní učitelka v Montessori třídě pro děti ve věku 2,5 - 6 let. V červnu 2019 se splnil Martinin životní sen, kdy úspěšně absolvovala mezinárodní Montessori výcvik AMI pro děti 3-6 let. 

Motto: "Zářící, šťastný obličej povzbuzuje lidi na jejich cestách. Když je někdo smutný a potká smějící se dítě, pak se dítě při pohledu na něj přestane smát a ani nebude vědět proč..."

Mgr. Pavlos Gurutidis

Působí v manažerském týmu. Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1993 se věnuje výuce angličtiny jako lektor a metodik. Přes 20 let byl Pavlos ředitelem své vlastní jazykové školy s několika pobočkami v ČR, která se specializuje na výuku angličtiny. Věří, že znalost cizího jazyka je nejen prostředek k dosažení osobních cílů, ale i prostředek k vytváření přátelství a jednoty mezi lidmi celého světa. V roce 2016 absolvoval Montessori kurz pro adolescenty a v roce 2016-17 mezinárodní výcvik AMI pro Montessori učitele na prvním stupni v italském Bergamu. Od září 2017 působí jako průvodce dětí ve druhém trojročí základní školy a od června 2019 koordinuje náš Montessori program pro adolescenty. Pavlos je také díky své kreativní mysli hybnou silou pro další rozvoj Perličky všemi směry.

Motto: "Země je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli."

 

 Mgr. David Schejbal

Působí v manažerském týmu. Vystudoval angličtinu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Několik let strávil v zahraničí (Irsko, Kanada), po návratu vyučoval angličtinu v jazykových školách, pracoval v konzultační a školící firmě zaměřující se na "Value Based Leadership and Management" (Vedení a řízení založené na hodnotách), vedl vlastní jazykovou školu.  Účastnil se několika mezinárodních konferencí pořádaných kanceláří Bahá'í mezinárodního společenství při OSN v New Yorku týkajících se lidských práv. David v dubnu 2019 dokončil mezinárodní výcvik AMI pro Montessori učitele na prvním stupni. Od září 2019 vede třídu prvního trojročí základní školy.

Motto: "Nezabývejte se vlastními zájmy, nechť se vaše myšlenky soustředí na to, co pomůže lidstvu a bude inspirovat srdce a duše lidí".