Dětská skupina

 

Název projektu: Dětská skupina Montessori Brno - Obřany 

Informace o projektu

Číslo a název výzvy: 03_19_111 Podpora vzniku a provozu dětksých skupin pro podniky i veřejnost  - dotace mimo Prahu

1. Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015082

2. Popis projektu

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Hlaváčova 6, 614 00 Brno - Obřany

Kapacita zařízení: 8

Cílová skupina: Rodiče s dětmi

Harmonogram projektu: 1.2.2020 – 31.1.2022