Co je v Montessori škole místo známek?

Známky jsou nástrojem vnější motivace a známka dítěti ani rodičům nesdělí, jaké dovednosti dítě získalo a jestli pracovalo na své optimum. To na čem opravu záleží, je touha dítěte po dalším poznání a radost z nově nabitých znalostí a schopností. Vnímáme jako klíčové hodnotit individuální posun dítěte - známky naopak  vedou ke srovnávání dětí navzájem.
 
Při práci s Montessori materiály  děti objeví chybu samy - kontrola je většinou přímo v materiálu. Děti také průběžně získávají zpětnou vazbu od ostatních dětí. Píší si deníky, ve kterých se učí popisovat svou činnost a taky své pokroky. 
 
Učitelé hodnotí děti slovně. Vedou si záznamy a ví, co které dítě už zvládá. Učitelé se s každým dítětem jednou za týden až dva sejdou k mini-konferenci, kde se společně dívají na pokroky a potřeby dítěte a domlouvají se na dalších možnostech a plánech.
a
 

 

 

 


 

Známky jsou nástrojem vnější motivace a navíc dítěti ani rodičům známka nesdělí, jaké dovednosti dítě získalo a jestli dítě pracovalo na své optimum. To na čem opravu záleží, je touha dítěte po dalším poznání a radost z nově nabitých znalostí a schopností. Vnímáme jako klíčové hodnotit individuální posun dítěte - známky naopak  vedou ke srovnávání dětí navzájem.