Výstupy vzdělání na prvním stupni

průběhu vzdělávání na prvním stupni je sledováno naplňování výstupů vzdělávání stanovených v ŠVP ZV Perlička jak z hlediska zpětné vazby dítěte, tak i učitele. 

Na konci třetího a pátého ročníku je písemně vytvořeno zhodnocení naplňování výstupů vzdělávání v ZŠ Perlička a rodiče jsou  s vyhodnocením výsledků svého dítěte seznámeni při individuální konzultaci.

Všechny základní školy v ČR směřují k naplňování těchto výstupů svojí vlastní cestou a výstupy jsou pro všechny stejné a závazné.