Rozvrh hodin

V naší škole se děti neučí podle rozvrhu a klasických vyučovacích hodin. Pracují ve dvou blocích - ranním a dopoledním, mezi kterými je půlhodinová přestávka na svačinu a pobyt na zahradě (v případě příznivého počasí). Během výukových bloků se děti mohou volně pohybovat po třídě, pracovat samy nebo se připojit k jiným dětem, pokud s tím souhlasí. Děti střídají aktivity náročnější na soustředění a aktivity méně náročné. Dle potřeby si samy dělají kratší přestávky, během kterých se mohou napít, zajít si na WC nebo si odpočinout v klidové zóně třídy.

Týdenní individuální plány každého dítěte

Děti se postupně učí stanovovat každý týden svůj individuální plán ve spolupráci s učitelkou a v souladu se Školním vzdělávacím programem ZŠ Perlička a tím, co je doporučeno pro konkrétní ročník. Děti mají určené přesné a konkrétní okruhy učiva a témata, aby si mohly snáze v rámci těchto hranic plánovat realisticky na týden svoji práci v souladu se svými zájmy, potřebami, v souladu se svým sensitivním obdobím a s přihlédnutím k aktuálním situacím ve třídě a ke spolupráci s ostatními.

Učení plánování je postupné (začíná se od denních plánů), dítě si rozvíjí tuto důležitou součást kompetence k učení, poznává své možnosti a vhodné způsoby práce a učení za pomoci učitelky a ostatních. Plánování je realistické, rozvíjí všechny složky a oblasti vzdělávání,  je časové organizované a se zpětnou vazbou jak svojí, tak od paní učitelky.

Týdenní individuální plán je zpracován tak, aby byl nejen přehledný a užitečný pro dítě, ale je i vytvořen tak, aby byl každý den srozumitelný pro rodiče, který ví, co a jak každý den jeho dítě ve škole dělalo, co má ten den dělat doma. Děti si individuální plány každý den nosí domů a následný den do školy, je to jejich základní materiál k učení.

Je zajištěno, že děti mají své individuální plány tvořeny nejen v souladu se svými sensitivními obdobími, ale i v souladu se Školním vzdělávacím programem a tím, co by v každé oblasti vzdělávání děti měly za učivo probírat a jaké výstupy z toho mít.