Zápis do ZŠ pro šk.rok 2017/18

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZÁPISU DO 1. TŘÍDY MONTESSORI ZŠ PERLIČKA

Zápis do 1. třídy Montessori pro rok 2017/2018 bude probíhat v pátek 21. dubna v čase od 14.00 do 18.00 a v sobotu 22. dubna v čase od 9.00 do 13.00. Na zápis je třeba si zarezervovat hodinu, která bude vymezená pouze pro Vaše dítě a to buď na emailu info@zsperlicka.cz anebo na telefonním čísle 777 442 630.

Na zápis je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz obou zákonných zástupců. Dále prosíme o  napsání několika vět o tom, proč si rodiče vybrali právě pedagogiku Montessori v Perličce a co od tohoto přístupu ke vzdělávání a od Perličky očekávají. (viz. dokument ke stažení níže).

K zápisu mohou přijít všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 31.8.2011, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit. Na závaznou žádost rodičů a podle doporučení školského poradenského zařízení lze zapsat i dítě, které dovrší 6 let věku od 1.9.2017 do 31.12.2017.

Zápis probíhá v příjemné a slavnostní atmosféře, děti během něho hledají „drahokamy nedozírné hodnoty“, které mají v sobě ukryté. Na zápis dítě odchází po krátkém seznámení s pedagogem do třídy. Rodič se během této doby zabývá v ředitelně potřebnými dokumenty k zápisu a příjemným rozhovorem s ředitelkou.  Pokud bude rodič rád přítomen u zápisu svého dítěte, může po vyřízení všech dokumentů přijít do třídy. Pro lepší diagnostiku zralosti dítěte je přínosné, když dítě o rodiči v této chvíli neví. Potřebné informace o průběhu zápisu se rodiče dozví po skončení této formální části, kdy pedagog společně s dítětem rodičům sdělují, jak probíhalo pátrání po drahokamech nedozírné hodnoty.

Při zápisu posuzujeme školní zralost dítěte a to především díky komunikaci s dítětem a samozřejmě i s pomocí Montessori pomůcek. Ty jsou s ohledem k věku dítěte vybírané tak, abychom se mohli s dítětem pobavit o tom, co by v tomto věku již mohlo znát - barvy, tvary, čísla, písmena, zvířecí rodiny a samozřejmě i cokoliv, co nám dítě samo rádo sdělí - povídání o kamarádech, rodině, školce, pohádce, hračce atd. Doba této formální části je přibližně 20 minut dle aktivit dítěte.

Našim mottem je "Pohlížejte na člověka jako na důl oplývající drahokamy nedozírné hodnoty. Jedině vzděláním lze dosáhnout toho, že ony poklady vyjdou na povrch a lidstvo z nich bude mít prospěch." Proto děti při zápisu odhalují v sobě tyto drahokamy a zároveň si je jako vzpomínku odnáší domů.

K zápisu není třeba nic nutně procvičovat. Ale vzhledem k tomu, že při školní docházce je řada věcí pouze na samotném dítěti, tak jediné, co je velmi prospěšné ke vstupu do 1. třídy, je samostatnost dítěte - schopnost se obléci, obout, naslouchat pokynům, vyjádřit svůj požadavek, či potřebu, respektovat prostor druhého, pravidla,  správně vyslovovat apod.

 

Dokumenty ke stažení, které jsou nutné k vyplnění pro zápis dítěte do 1. třídy

Zápisový list

Žádost o přijetí k povinné školní docházce

Sdělení rodičů o důvodu vybrání Montessori vzdělávání v Perličce pro své dítě

Tyto vyplněné dokumenty posílejte už před zápisem na emailovou adresu info@zsperlicka.cz.

 

ZÁPISOVÝ LIST 2017-18.doc 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ZŠ.doc 

VYJÁDŘENÍ RODIČŮ.doc 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.doc 

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)

Zápisový list

Žádost o přijetí k povinné školní docházce

Sdělení rodičů o důvodu vybrání Montessori vzdělávání v Perličce pro své dítě

Písemná žádost zákonných zástupců o odklad

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení odborného lékaře