Společná setkání rodičů

Během školního roku se ukutečňují společná setkání rodičů a paní učitelky ohledně provozních a organizačních záležitostí třídy a praktického seznamování s aspekty práce dětí ve třídě a Montessori pedagogiky. Rodiče jsou také zváni na akce pro celé rodiny - dílničky, výlety apod. 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2015/2016
2.9.2015 TŘÍDNÍ SCHŮZKY II.M
3.9.2015 TŘÍDNÍ SCHŮZKY I.M
2.11.2015 TŘÍDNÍ SCHŮZKY II.M
3.11.2015 TŘÍDNÍ SCHŮZKY I.M
11.1.2015 TŘÍDNÍ SCHŮZKY II.M
12.1.2015 TŘÍDNÍ SCHŮZKY I.M
4.4.2016 TŘÍDNÍ SCHŮZKY II.M
5.4.2016 TŘÍDNÍ SCHŮZKY I.M

 

Několikrát do roka probíhají Montessori podvečery pro rodiče, kde mají rodiče možnost získávat další informace o vzdělávání, prohlubovat si je, prožít si je a sdílet v přátelské a otevřené atmosféře.