Prázdniny a jiné termíny ve školním roce 2016/17

ZÁŘÍ   
1.+2.9.2016 ŘEDITELSKÉ VOLNO
5.9.2016 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: 
6.9.2016 TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
21.9.2016 SING PEACE AROUND THE WORLD
   
ŘÍJEN  
5.10.2016 MONTESSORI PODVEČER PRO RODIČE
13.10.2016 SETKÁNÍ RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
15.10.2016 JABLKOBRANÍ V KŘÍŽOVICÍCH
26.-28.10.2016 PODZIMNÍ PRÁZDNINY (ST-PÁ)
   
LISTOPAD  
2.11.2016 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ
3.11.2016 DIWALI - PRŮVOD SVĚTEL
5.11.2016 JARMARK PRO UNICEF
14.11.2016 TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
18.11.2016 ŘEDITELSKÉ VOLNO
   
PROSINEC  
7.12.2016 MONTESSORI PODVEČER PRO RODIČE
20.12.2016 TŘÍSLAVNOST
23.12.-3.1.2017 ZIMNÍ PRÁZDNINY (23.12.ZŠ ZAVŘENÁ)
   
LEDEN  
4.1.2017 ZAČÍNÁ VYUČOVÁNÍ
16.1.2017 TŘÍDNÍ SCHŮZKY
   
   
ÚNOR  
3.2.2017 POLOLETNÍ PRÁZDNINY
6.-10 2.2017 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
15.2.2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
   
BŘEZEN  
13.-17.3.2017 JARNÍ PRÁZDNINY
20.3.2017 ŘEDITELSKÉ VOLNO
22.3.2017 PROHLÍDKA ŠKOLY PRO RODIČE
29.3.2017 MONTESSORI PODVEČER PRO RODIČE
DUBEN  
3.4.2017 TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
8.4.2017 BRIGÁDA NA ZAHRADĚ
12.4.2017 JARNÍ DÍLNIČKY PRO CELOU RODINU
13.-14.4.2017 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
21.4.2017 DEN ZEMĚ 
21.-21.4.2017 ZÁPIS DO ZŠ
KVĚTEN  
13.5.2017 DEN RODINY-RODINNÉ DIVADLO A OPÉKAČKA
17.5.2017 MONTESSORI PODVEČER PRO RODIČE
28.5.-2.6.2017 DUHOVÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ RUSAVA
   
ČERVEN  
1.6.2016 DEN DĚTÍ -  DUHOVÝ KOSTÝMOVÝ DEN
27.6.2017 ZAHRADNÍ SLAVNOST
30.6.2017 KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 
   
ČERVENEC   
27.-30.7.2017 SVĚTOVÝ MONTESSORI KONGRESS V PRAZE
  TÉMA "PATHWAY TO PEACE"
  www.montessoricongress2017.org/
PŘÍPADNÁ ZMĚNA TERMÍNŮ BUDE VČAS OZNÁMENA