Informace rodičům o práci a pokroku dítěte

JAK SE O TOM, CO DÍTĚ V PERLIČCE DĚLÁ A JAK SE MU DAŘÍ, MOHOU DOZVĚDĚT RODIČE:

A/ každý den

- písemná zpětná vazba učitele k práci s pomůckami a při plnění úkolů v individuálním plánu svého dítěte, který si dítě nosí každý den domů

- v individuálním plánu jsou taktéž zaznamenána práce v učebnicích, pracovních sešitech, pracovních listech, práce na projektech, témata projektů, prezentace pomůcek a další aktivity ze života třídy

B/ každý týden

-  v pátek si děti domů nosí spolu s individálním plánem všechny učebnice a pracovní listy, na kterých celý týden pracovaly- písemná zpětná vazba učitele je přímo v nich (v pondělí si děti samy zakládají individuální plán a pracovní listy do svého portfolia a dostávají nový individuální plán, který navazuje na předchozí týden)

C/ každé čtvrtletí

- individuální konzultace učitel- rodič- dítě: obsahuje ústní hodnocení učitele- zpětnou vazbu a sebehodnocení  dítěte za čtvrtletí na základě portfolia a individuálního plánu, stanovují se společně  následné kroky  pro dítě na další období

- v pololetí a na konci školního roku písemné slovní hodnocení na vysvědčení (způsob práce, spolupráce, práce s pomůckami a učebnicemi -učivo, pojmenování výzev a  konkrétních doporučení pro další období)

 

 SHRNUTÍ: JAK SE RODIČE MOHOU DOZVĚDĚT INFORMACE O TOM, CO SE DĚJE V ZŠ PERLIČKA A O SVÝCH DĚTECH

 

-          INDIVIDUÁLNÍ PLÁN SVÉHO DÍTĚTE KAŽDÝ DEN- A/ PLÁN  B/ JEHO NAPLŇOVÁNÍ (S KOMENTÁŘI PEDAGOGŮ)

-          UČEBNICE, PRACOVNÍ LISTY, SEŠITY (S KOMENTÁŘI UČITELE)- KAŽDÝ PÁTEK

-          SEBEHODNOCENÍ DÍTĚTE- MOJE POCITY PŘI UČENÍ, VÝZVY A OSOBNÍ MAXIMUM- KAŽDÝ PÁTEK

-          KOMUNIKACE RODIČ- UČITEL, UČITEL- RODIČ V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

-          INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE RODIČ- DÍTĚ- UČITEL 2 x ZA ROK

-          SLOVNÍ HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍN 2x ZA ROK

-          SCHŮZKA S RODIČI  4X ZA ROK

-          MAILOVÉ ZASÍLÁNÍ AKCÍ SKORO KAŽDÝ TÝDEN

-          NA NÁSTĚNCE V PŘÍZEMÍ PLAKÁTKY VŠECH AKCÍ, O ČEM JSOU ATD.

-          MOŽNOST VYUŽITÍ KONZULTAČNÍCH HODIN KAŽDÝ TÝDEN BEZ DOMLUVY PŘEDEM

-          MOŽNOST MAILOVÉ A TELEFONICKÉ KOMUNIKACE PŘÍMO S UČITELI

-          MOŽNOST  PŘEDEM DOMLUVENÉ INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE KDYKOLIV

-          INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE V PŘÍPADĚ POTŘEBY UČITELE

-          ZPRAVODAJ  (1x ZA 2 MĚSÍCE)

-          WEB- AKTUALITY – ZE ŽIVOTA TŘÍDY (1x ZA MĚSÍC)

-          FB

-          NÁSTĚNKY NA CHODBÁCH

-          POZOROVÁNÍ VE TŘÍDĚ S PRŮVODCEM POZOROVÁNÍ VE TŘÍDĚ PŘEDEM DOMLUVENÉ SE ZPĚTNOU VAZBOU UČITELE A POZOROVATELE

-          MONTESSORI PODVEČERY

-          OSOBNÍ POTKÁVÁNÍ A KOMUNIKACE UČITEL- RODIČ ODPOLEDNE