Náš tým ve školním roce 2016/17

 

Učitelka třídy M (první a druhé trojročí ) 

 
Mgr. Veronika Plhalová

Veronika absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Práce s dětmi ji bavila vždycky, několik let jezdila na tábory jako vedoucí. Má ráda tanec, hudbu a zpěv.  Její první působiště bylo v Tyršově ZŠ na Kuldově, kde učila sedm let na prvním stupni. Tady si uvědomila, že děti dokážou velmi mnoho, když mají dostatek prostoru. V letošním roce absolvovala kurz „Respektovat a být respektován“ manželů Kopřivových. Pohled na děti jako partnery je pro ni velmi důležitý. Lákala ji změna a alternativa. Učarovaly ji Montessori pomůcky a posléze informace, že jde o ucelený systém. Těší se, že díky této pedagogice pronikne ještě blíže k dětem a spolu s nimi bude objevovat drahokamy, kvůli kterým jsme přišli na svět. V letošním školním  roce  na podzim Veronika dokončuje v Praze Diplomový Montessori kurz pro věk 6-12.

Motto:  Buďme jako děti.

Učitelka třídy M (první a druhé trojročí ) 

 
Mgr. Magdaléna Němečková

Magdaléna je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (specializace - tělesná výchova). Do Perličky nastoupila v září 2014, od dubna 2015 pak jako třídní učitelka prvního trojročí. Dětem se věnuje od roku 2001 jako praktikantka a posléze jako vedoucí v dětském oddíle Vlkani Mikulčice (Hnutí Brontosaurus). Aby se mohla věnovat práci s dětmi, absolvovala kurzy zaměřené pro tuto činnost: Cestičky – vedoucí dětských skupin (Hnutí Brontosaurus), Vedoucí skupin dětí a Zdravotník zotavovacích akcí  (MČČK). Od roku 2012 organizuje tábory pro rodiče s dětmi od 1-6 let, kde nachází prostor pro setkávání se s přáteli a jejich dětmi, které ji obohacují. Od dětství se věnuje i tanci a lidové kultuře, kterou předávala jako vedoucí v dětském národopisném souboru Lužičánek v Lužicích. V roce 2015 úspěšně absolvovala kurz Škola folklorních tradic v Praze, který jí rozšiříl obzory právě v oblasti lidové kultury a jejího šíření. Práce s různými věkovými skupinami ji posouvá dál a učí ji, co jsme my dospělí už zapomněli. V letošním školním roce na podzim Magdaléna dokončuje v Praze Diplomový Montessori kurz pro věk 6-12.

Motto: „Buďme bezprostřední a projevujme radost ze života, jako děti.“

Asistentka pedagoga 

 
Mgr. Eva Ryšavá

Eva vystudovala obor pedagogika se zaměřením speciální pedagogika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a obor hudební výchova na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně. Je maminkou dvou děvčat a jednoho chlapce.  V době  studií se věnovala organizaci volnočasových a prázdninových aktivit pro zrakově a tělesně hendikepované děti (vedoucí kroužků a letních táborů). Jejich speciální vzdělávací potřeby považovala vždy za výzvu k tvůrčímu nacházení jiných a nových vzdělávacích cest. Zkušenosti z oblasti speciální pedagogiky ji vedou k chápání všech dětí bez rozdílu jako originálních a jedinečných bytostí, které potřebují úctu, pozornost a pochopení dospělých, ale také jasná pravidla, hranice  a  příležitosti ke smysluplným činnostem.  Před narozením svých dětí působila jako vychovatelka a učitelka na speciálni škole, po mateřské dovolené jako učitelka na hudební škole a jako asistentka dětí s ADHD. Zásady Montesori pedagogiky ji zaujaly v roce 2003, při účasti na kurzu o výchově předškolních dětí dle M. Montessori.  Kurz Respektovat a být respektován se zájmem absolvovala v roce 2010. Eva absolvovala Základní Montessori kurz v AMI školícím středisku v Praze.

Motto: Přítomnost dětí je krásnou výzvou stále se učit a stávat se lepším.

Koordinátorka prvního stupně ZŠ, učitelka třídy M (první a druhé trojročí ) 

 

Mgr. Eva Toman Burešová

Eva začala v ZŠ Perličce na samotném začátku v září 2012 jako učitelka prvního trojročí. Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství pro 1.stupeň. Po studiích se rozhodla cestovat a zažít tak různá dobrodružství. Rok pobývala na Novém Zélandu, dále pak v Nizozemí. V pedagogice shledává jedinečnou příležitost, jak společně s dětmi vytvořit lepší budoucnost. S nástupem do Perličky vystudovala Diplomový Montessori kurz pro učitele ZŠ, zúčastnila se Montessori kurzů pod vedením AMI lektorů Kay Baker a Carly Foster. Z posledního kurzu Budování mostu: From Casa to Elementary s AMI lektorkou Carlou Foster, čerpá informace ohledně správného uspořádání prostoru v montessori třídě. Osm let praxe na základních školách, z toho pět let v Perličce ji stále více utvrzují v přesvědčení, že pro její způsob práce s dětmi je Montessori pedagogika tou správnou volbou. Zde spatřuje jedinečnou možnost, jak ke každému dítěti přistupovat s respektem k jeho individualitě a rozvíjet jeho osobnost. V současné době je Eva na mateřské dovolené se synem Teodorem, avšak se školou je stále v blízkém kontaktu. Od září 2016 je koordinátorkou pro 1.stupeň ZŠ Perlička a učitelka věkově smíšené třídy M.


Motto: „Když nevíte, zeptejte se dětí.“

 

Výuka angličtiny, koordinátorka programu pro adolescenty (2.stupeň ZŠ)

Mgr. Helena Matoušková

Helena má v Perličce na starosti výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Vystudovala obor Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala 6 let jako učitelka angličtiny na základní škole v Brně a učila také v jazykové škole. Zahraniční zkušenosti získala jako au-pair ve Velké Británii. Během dospívání a vysoké školy se věnovala vedení dětí v organizaci Junák – svaz skautů a skautek.

K Montessori pedagogice se dostala s narozením synů jako maminka, okouzlila ji natolik, že se o ni začala zajímat i profesně. V létě 2016 se vyškolila na Montessori kurzu pro průvodce dospívajících (12 – 18 let) „Orientation to Adolescent Studies“ ve Švédsku. V letošním školním roce se intenzivně věnuje přípravě programu pro dospívající (2. stupeň ZŠ), který bude Perlička otevírat ve školním roce 2017/18.

Odpočinek nachází při pobytu v přírodě a při zpěvu v ženském vokálním kvartetu.

Motto: „Dítě které se nikdy nenaučilo samostatně pracovat, stanovit si vlastní cíle, nebo mít pod kontrolou svou vůli, je možno rozpoznat u dospělého který se nechává vést ostatními a cítí neustálou potřebu získat jejich uznání.“ (Maria Montessori)

 

 

Školní družina

Mgr. Radim Malůš

Vedoucí vychovatel školní družiny a metodik prevence.

Radim vystudoval teologickou fakultu v Českých Budějovicích. Už při studiu se seznámil s Montessori pedagogikou a také s „respektovat a být respektován“. V roce 2009 měl možnost příležitostně pracovat v mateřské škole s Montessori pedagogikou v Hrdějovicích u Českých Budějovic. Posléze přesedlal do sociálních služeb a pracoval v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež v Kaplici. V roce 2011 ho již nalezneme v Brně, kde pracuje rovněž v nízkopraháči Pavlač v sociálně vyloučené lokalitě. V roce 2013 mu učarovala práce v družině ZŠ Perlička. Radim absolvoval Základní Montessori kurz v AMI školícím středisku v Praze.

Motto: Tady a Teď.

 

Bc. Lucie Štěpánková

Lucie je absolventkou bakalářského studia Specializace v pedagogice na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, konkrétně oborů Český jazyk a literatura a Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání. V únoru 2016 ji čeká poslední z trojice magisterských státních závěrečných zkoušek v týchž oborech. K Montessori pedagogice se Lucie dostala vlastně náhodou. Při výběru škol pro vykonání učitelské praxe si s heslem "proč nezkusit něco jiného" zvolila právě Montessori školu při ZŠ Gajdošova. Montessori vzdělávání, se kterým se seznámila už při výuce na fakultě, jí natolik učarovalo, že se na Gajdošovu vrátila také při další praxi v rámci studia. V příjemném prostředí Perličky pomáhá od jara 2015. Ve volném čase už několik let doučuje děti různého věku český jazyk. Doučování je výborným prostředkem ke zjištění, že každé dítě je jiné, každé dítě jinak chápe a každému dítěti pomáhají k učení jiné prostředky, které ji baví hledat.

Motto: Neučíme se pro školu, ale pro život. (Seneca)