Učitelé třídy M (první a druhé trojročí ) 

Mgr. Pavlos Gurutidis
 
Mgr. Veronika Plhalová

Veronika absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Práce s dětmi ji bavila vždycky, několik let jezdila na tábory jako vedoucí. Má ráda tanec, hudbu a zpěv.  Její první působiště bylo v Tyršově ZŠ na Kuldově, kde učila sedm let na prvním stupni. Tady si uvědomila, že děti dokážou velmi mnoho, když mají dostatek prostoru. V letošním roce absolvovala kurz „Respektovat a být respektován“ manželů Kopřivových. Pohled na děti jako partnery je pro ni velmi důležitý. Lákala ji změna a alternativa. Učarovaly ji Montessori pomůcky a posléze informace, že jde o ucelený systém. Těší se, že díky této pedagogice pronikne ještě blíže k dětem a spolu s nimi bude objevovat drahokamy, kvůli kterým jsme přišli na svět. V letošním školním  roce  na podzim Veronika dokončuje v Praze Diplomový Montessori kurz pro věk 6-12.

Motto:  Buďme jako děti.

 

Učitelka třídy M (první a druhé trojročí ) 

Mgr. Helena Matoušková

Helena má v Perličce na starosti výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Vystudovala obor Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala 6 let jako učitelka angličtiny na základní škole v Brně a učila také v jazykové škole. Zahraniční zkušenosti získala jako au-pair ve Velké Británii. Během dospívání a vysoké školy se věnovala vedení dětí v organizaci Junák – svaz skautů a skautek.

K Montessori pedagogice se dostala s narozením synů jako maminka, okouzlila ji natolik, že se o ni začala zajímat i profesně. V létě 2016 se vyškolila na Montessori kurzu pro průvodce dospívajících (12 – 18 let) „Orientation to Adolescent Studies“ ve Švédsku. V letošním školním roce se intenzivně věnuje přípravě programu pro dospívající (2. stupeň ZŠ), který bude Perlička otevírat ve školním roce 2017/18. Odpočinek nachází při pobytu v přírodě a při zpěvu v ženském vokálním kvartetu.

Motto: „Dítě které se nikdy nenaučilo samostatně pracovat, stanovit si vlastní cíle, nebo mít pod kontrolou svou vůli, je možno rozpoznat u dospělého který se nechává vést ostatními a cítí neustálou potřebu získat jejich uznání.“ (Maria Montessori)

Asistentka pedagoga 

Mgr. Eva Ryšavá

Eva vystudovala obor pedagogika se zaměřením speciální pedagogika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a obor hudební výchova na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně. Je maminkou dvou děvčat a jednoho chlapce.  V době  studií se věnovala organizaci volnočasových a prázdninových aktivit pro zrakově a tělesně hendikepované děti (vedoucí kroužků a letních táborů). Jejich speciální vzdělávací potřeby považovala vždy za výzvu k tvůrčímu nacházení jiných a nových vzdělávacích cest. Zkušenosti z oblasti speciální pedagogiky ji vedou k chápání všech dětí bez rozdílu jako originálních a jedinečných bytostí, které potřebují úctu, pozornost a pochopení dospělých, ale také jasná pravidla, hranice  a  příležitosti ke smysluplným činnostem.  Před narozením svých dětí působila jako vychovatelka a učitelka na speciálni škole, po mateřské dovolené jako učitelka na hudební škole a jako asistentka dětí s ADHD. Zásady Montesori pedagogiky ji zaujaly v roce 2003, při účasti na kurzu o výchově předškolních dětí dle M. Montessori.  Kurz Respektovat a být respektován se zájmem absolvovala v roce 2010. Eva absolvovala Základní Montessori kurz v AMI školícím středisku v Praze.

Motto: Přítomnost dětí je krásnou výzvou stále se učit a stávat se lepším.