Jak se adaptuje dítě při přechodu z 1.stupně na běžnou školu?

Není pro děti obtížné přecházet z Montessori školky do 1.třídy ZŠ, kde není Montessori systém? Jak se adaptují na jiný způsob práce děti, které z Montessori 1.stupně přecházejí na 2.stupeň ZŠ?

Děti se dokážou dobře přizpůsobovat novému řádu nebo systému, kde jasně a srozumitelně platí nová pravidla. Ani děti, které se učí od MŠ až po 5.ročník ve škole Montessori, nežijí „ve skleníku“ – chodí na kroužky, soutěží při sportech, znají známky a jiný způsob práce z vyprávění svých kamarádů…. Stejně tak, jako když jsou na víkendu u prarodičů a respektují jejich pravidla a po návratu domů zase ta domácí, tak obdobně se naladí na pravidla  v nové škole. Není to pro ně problém. Jen je škoda, pokud nevyužijí v novém systému svoje individuální dovednosti a možnosti a nemohou se dál rozvíjet svým vlastním tempem (musí například v postupu v učení čekat na ostatní; soutěžit tam, kde ke splnění úkolu ještě nemají potřebné zkušenosti; dostávají známky a odměny, i když dokážou pracovat pro samotnou radost a uspokojení z dobré práce; nemohou spolupracovat s ostatními; podílet se na plánování svého učení…).

Děti z 5.ročníků se plynule zapojují do výuky v 6.třídě jiného systému nebo úspěšně nastupují na osmiletá gymnázia. Všeobecně máme potvrzeno, že děti mají dobré partnerské jednání, dokážou spolupracovat nebo pracovat samostatně, diskutovat, nebojí se zeptat, připravují se na vyučování také doma a přistupují ke spolužákům, pedagogům a školní práci se zájmem, vstřícným a optimistickým naladěním. Samozřejmě podle svých osobnostních individuálních dispozic a také rozdílného výukového zaměření (dle odlišností v ŠVP). Zdroj: www.montessoricr.cz

 

Požádali jsme o vyjádření jedenáctiletou studentku osmiletého gymnázia, která chodila do Montessori školky i školy až do pátého ročníku, aby se s námi podělila o svou zkušenost a pohled na vnímání rozdílu mezi Montessori školou a klasickou školou přímo z praxe a každodenního života:

Co se týče Montessori výuky, tak jsem chodila od svých dvou let do Montessori školky. Poté jsem nastoupila na ZŠ Gajdošova, kam jsem chodila pět let. Teď jsem na gymnázium s klasickou výukou. Do páté třídy jsem vlastně neměla písemku na známky, proto jsem se bála první písemky, ale teď je to něco běžného. Myslím, že známky jsou moc jednoznačné, v Montessori třídě jsme dostávali od třídní paní učitelky slovní hodnocení například: „ …tento měsíc jsi se učila písemné dělení, stále ještě děláš drobné chyby, ale po dalším procvičování už ti to nebude dělat potíže…“ . Zato když dostanu 2 z písemky, nevím, v čem dělám chyby, takže nevím. v čem se mám zlepšovat. Ale přestoupení na gymnázium mi nedělá žádné problémy.“