Jak je to s domácími úkoly?

Domácí úkoly jsou dvojího druhu.  Jako přirozený důsledek toho, že se ve škole rozhodnu dělat něco jiného, než jsem si naplánoval  a neplním tak svůj individuální plán.  A jako další způsob upevňování znalostí a dovedností procvičováním i doma.

Jak zjistím, že mám domácí úkol?

Po společném každodenním vyhodnocení naplňování svého plánu s paní učitelkou si přímo do svého individuálního plánu píši zkratku DÚ k tomu, na čem mám doma pracovat jako přirozený důsledek (PD) či co si mám doma ještě procvičovat (PRO).  Někdy mám k tomuto  pro upřesnění přímo v pracovním sešitě označen konkrétní úkol či slovní písemné vysvětlení.